Emballage

For at minimere risikoen for at der opstår rust/hvidrust under transport:

Ved læsning og sikring af last er det forbudt at gå på plademateriale. Fugten under skoene er nok til, at der kommer rust/hvidrust på materialet. 

De anvendte stålbånd skal være tørre! Hvis de ikke er tørre, skal der ligge vandtæt beskyttelse mellem pladerne og stålbåndet. 

Hvis der læsses andet gods efter læsning hos Tibnor, skal den ansvarlige chauffør – inden dørene åbnes - sikre sig, at der ikke er risiko for, at regn eller sne kan blæse ind på pladerne. 

Hvis der læsses letgods oven på pladerne, skal letgodset eller dets emballage være tørt. 

Aluzinkbelagte og galvaniserede plader må ikke stå på lastbillen weekenden over i perioden 1/10-31/3 p.g.a risiko for store temperaturudsvingninger med kondens til følge. 

Vælg emballage med henblik på, hvordan du vil beskytte materialet under transport og eventuel oplagring. Vi tilbyder forskellige standardemballager til både formatklippede plader og spaltebånd - krympeplast, plastbeklædning og plastbehandlet beskyttelsespap. Du kan også få en skræddersyet løsning efter dine individuelle ønsker.

Emballage beskytter mod vejr og vind. Hvad du vælger, afhænger blandt andet af, hvor lang transporten er, hvordan transporten sker, hvordan du planlægger oplagring og hvor hurtigt pladerne anvendes i produktionen. 

Ved læsning og lagring af plader skal man sikre sig følgende: 

Kontrollér inden/ved læsning, at der ikke er rust/hvidrust eller fugt på godset. Hvis man opdager rust/hvidrust eller fugt på godset, skal dette noteres på fragtbrevet, og chaufføren skal underskrive. Kontakt Tibnor samme dag for at transportskadeanmelde til vognmanden. 

Bånd-/finplader skal ikke læsses under åben himmel ved nedbør. 

Sker losning under åben himmel ved nedbør, skal modtageren sørge for, at pladerne er godt beskyttet mod nedbør. 

Materialet må ikke stilles på jorden ! Der er stor risiko for, at der trænger fugt ind i strøerne eller pallerne. 

Hvis pladerne lagres stablet oven på hinanden, skal der lægges beskyttende pap, eller plastbehandlet papir mellem hver palle. Pallens underside kan blive fugtig fra et vådt lad. 

Metalbelagte plader må ikke lagres udendørs, men skal lagres indendørs, dog skal disse sikres mod alt for store temperaturudsvingninger. 

 

Tibnor A/S,  |  Postadresse: Klokkestøbervej 18, 5230 Odense M  |  Tel: +45 4323 7700  |  Fax: +45 6611 0861  |  E-mail: danmark@tibnor.com
Brugerbetingelser