Varmvalset båndplade

Varmvalset plader finder man i alle slags stålkonstruktioner, f.eks.skibe, bygninger, broer, maskinkonstruktioner, biler m.m.

Varmtvalset plade fremstilles derfor i en mængde forskellige stålkvaliteter, som hver især er tilpasset deres anvendelsesområder. De varmtvalsede stålkvaliteter fremstilles i flere forskellige styrker, da stålets egenskaber grundlægges allerede i flydende form gennem tilsætning af legeringsstoffer. Man kan helt groft inddele de varmtvalsede ståltyper som følger: 

  • Konstruktionsstål – primært til statiske konstruktioner  
  • Koldformningsstål – med forbedrede bukningsegenskaber.  
  • Presbart stål – blødt stål beregnet til både træk- og strækpresning.  
  • Hærdbare stål – som ved hærdning opnår større hårdhed  


Pladerne leveres som coils, som spaltede bånd eller som formatplader. Som regel leveres pladerne med normal overflade, hvilket kan betyde, at de har et tyndt lag glødeskaller på ydersiden (valsehud). Pladerne kan også leveres dekaperede, hvor glødeskallerne er fjernet gennem syrebehandling. 

I Sverige betragtes varmtvalsede båndplader som kontinuerligt valsede plader fra 2 mm til 16 mm med en maksimal bredde på 1600 mm. Udenfor Sverige produceres både tykkere og bredere plader efter samme produktionsmetode. 

Stål med garanterede egenskaber for svejsning og holdbarhed. Slagfastheden garanteres ifølge normen. Anvendelsesområderne er konstruktioner, hvor kravene til bukbarhed er moderate. 

Trykbeholderstål er beregnet til konstruktioner som f.ex. lukkede beholdere. Stålet skal være godkendt ifølge Trykbeholderkommissionens normer for trykbeholdere. Anvendelsesområdet er forskellige tryksatte beholdere. 

Stål med snæver tolerancespredning og garanteret bukbarhed. Domex stål fra SSAB har meget gode koldformningsegenskaber. 

Varmtvalsede, presbare plader beregnet til dybtræk. Meget gode formgivningsegenskaber.

Anvendes til både træk- og strækpresning. 

Borlegeret stål beregnet til sejhærdning. Sammenlignet med mere legeret stål har borstålet mange fordele, f.eks. bedre formbarhed, svejsbarhed og sejhed i uhærdet tilstand. Giver ofte lavere materialepris.


Borstål

Presbart stål

Koldformningsstål

Trykbeholderstål

Konstruktionsstål

Varmtvalsede båndplader

Tibnor A/S,  |  Postadresse: Klokkestøbervej 18, 5230 Odense M  |  Tel: +45 4323 7700  |  Fax: +45 6611 0861  |  E-mail: danmark@tibnor.com
Brugerbetingelser