text.skipToContent text.skipToNavigation

Fladtstål C45E

C45E er et simpelt konstruktionsstål, der indeholder ca. 0,45% kulstof (C). Det relativt høje kulstofindhold gør stålet egnet til induktionshærdning og sejhærdning (Q+T). Det lave legeringsniveau udelukker imidlertid god respons på sejhærdning (Q+T) i større dimensioner.  

C45E er standardiseret i SS-EN ISO 683-1. Den (udgåede) SS-betegnelse er 1672. Tibnor har valgt at lagerføre stænger af materiale med betegnelse C45R, den eneste forskel til C45E er et kontrolleret svovlniveau for forbedret bearbejdelighed. Tolerancen for bredde og tykkelse er som foreskrevet i SS-EN 10058. Rethedstolerance for almindelige rettede længder, er bedre end 0,004 gange stanglængden. 

Ved test af brudstyrke for kvalitet C45E, er det laveste tilladte niveau for flydespænding 310 eller 300 MPa afhængigt af tykkelse. Intervallet for brudstyrke er 590-740 MPa og for hårdhed 165-220 HB uafhængigt af dimensionen. 

Svejsning af C45E er mulig, men alt andet end meget små dele skal forvarmes. Bearbejdelighed er meget god, og korte spåner betyder, at materialet umiddelbart er egnet til behandling i ubemandet drift. 

Hvis anvendelsen kræver det, er C45E særdeles velegnet til induktionshærdning og kan også overfladehærdes ved nitrering. Sejhærdning kan bruges til at øge styrkeniveauet men hårdheden er ikke særlig god, så sejhærdning udføres bedst ved hjælp af vand eller polymert kølemiddel.

Vælg variant

* Kvantitetstillæg tilføjes ved lavere kvantiteter i indkøbskurven