text.skipToContent text.skipToNavigation

Kvalitet og miljø

Tibnor arbejder løbende på at forbedre virksomheden ved hjælp af vores ledelsesfilosofi SSAB One. Den enkelte medarbejder er involveret i arbejdet og ansvarlig for at finde og aktivt arbejde med afvigelser og forbedringer i processerne. Tibnor er certificeret i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Vores ledelsessystem indeholder dokumenter, der sikrer god kvalitet, miljøbevidsthed og arbejdsmiljø i henhold til de love og krav, vi skal forholde os til. Vi forbedrer løbende vores processer for at minimere miljøpåvirkningen, bl.a. ved at øge belægningsgraden på transporten. Vi kræver, at de transportører, vi benytter, har mindst Euro 5, og på den måde mindsker vi CO2-udslippet. Du kan downloade de pågældende certifikater nedenfor.

Certifikat

ISO 9001 - ISO 14001

Tibnor har været kvalitetscertificerede siden 2002.

DS/OHSAS 18001

EN 1090-1

Vi har siden 2012 haft FPC-certifikat for fremstillingskontrol i henhold til EN 1090-1, hvilket indebærer, at vi kan CE-mærke de produkter, der håndteres og produceres på vores fabrikker. Vi har valgt, at det af vores følgesedler og webshop skal fremgå, hvilke produkter der er CE-mærkede. Det er materialeleverandøren, der CE-mærker produktet, så når du har brug for en ydeevnedeklaration til din lagerordre, skal du kontakte din sælger. Sælgerne har brug for dit ordrenummer og positionsnummer for at kunne hjælpe dig bedst muligt. Du kan altid downloade Tibnors egen ydeevnedeklaration her, og det er den, du skal bruge, hvis Tibnor har bearbejdet materialer, f.eks. skåret dem.

Miljø og bæredygtighed

REACH

Èn kemikalielovgivning for EU. REACH er en kemikalielovgivning, der erstatter store dele af de kemikalieregler, der gjaldt i EU inden den 1. juni 2007. REACH står for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. På dansk: registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier. REACH indeholder også krav til brugere af kemikalier, hvilket ikke forekommer i tidligere lovgivning.

RoHS

Hvordan påvirker direktivet Tibnors produkter? RoHS 2-direktivet (2015/863/EU) begrænser brugen af kviksølv, kadmium, bly, hexavalent krom og flammehæmmerne PBB og PBDE i nye elektriske og elektroniske komponenter, der markedsføres efter 1. juli 2006. 

Konfliktmineraler

Mineraler, hvis udvinding støtter konflikter, har fået betegnelsen ”konfliktmineraler”. I henhold til den amerikanske lov ”Dodd-Frank Act” skal amerikanske virksomheder dokumentere, hvorfra de har købt følgende fire mineraler: tin, tantal, wolfram og guld. En stor del af disse mineraler udvindes i Kongo-Kinshasa og ni omkringliggende lande, hvor penge fra udvindingen bruges af lokale krigsherrer og grupperinger til finansiering af igangværende konflikter. EU-kommissionen har præsenteret et lignende forslag, der også kræver rapportering af de såkaldte konfliktmineraler i EU.

Loven om producentansvar for emballage 

REPA har til opgave at tilbyde virksomheder mulighed for at opfylde deres producentansvar for emballage. Tibnor er medlem af REPA og betaler emballageafgifter, der finansierer indsamling og genanvendelse af emballage.