Kvalitet og miljø

 

Tibnor er certificeret i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Vores fabrikker i Köping, Eskilstuna og Lanna er også certificeret i henhold til  EN 1090-1, og vores ILF-fabrik i Linköping er godkendt i henhold til SBS. Vores ledelsessystem indeholder dokumenter, der sikrer god kvalitet, miljøbevidsthed og arbejdsmiljø i henhold til de love og andre krav, vi skal forholde os til.

Du kan downloade de pågældende certifikater nedenfor.

Kvalitet

Tibnor arbejder løbende på at forbedre virksomheden ved hjælp af vores ledelsesfilosofi SSAB One. Den enkelte medarbejder er involveret i arbejdet og ansvarlig for at finde og aktivt arbejde med afvigelser og forbedringer i processerne.

Miljø

Tibnor skal bidrage til en langsigtet og positiv udvikling af miljøet. Vi forbedrer løbende vores processer for at minimere miljøpåvirkningen, bl.a. ved at øge belægningsgraden på transporter. Vi kræver, at de transportører, vi benytter, har mindst Euro 5, og på den måde mindsker vi CO2-udslippet. 

Arbejdsmiljø

Tibnor vil være et forbillede inden for sikkerhed og arbejdsmiljø, og alle medarbejdere skal være involveret i arbejdet. Vi arbejder aktivt med at udvikle vores måde at arbejde på, vores holdning til sikkerhed og alle skal have det godt på deres arbejdsplads. 

Vi har siden 2012 haft FPC-certifikat for fremstillingskontrol i henhold til EN 1090-1, hvilket indebærer, at vi kan CE-mærke de produkter, der håndteres og produceres på vores fabrikker. 
Vi har valgt, at det af vores følgesedler og webshop skal fremgå, hvilke produkter der er CE-mærkede.
Det er materialeleverandøren, der CE-mærker produktet, så når du har brug for en ydeevnedeklaration til din lagerordre, skal du kontakte din sælger. Sælgerne har brug for dit ordrenummer og positionsnummer for at kunne hjælpe dig bedst muligt.
Du kan altid downloade Tibnors egen ydeevnedeklaration her, og det er den, du skal bruge, hvis Tibnor på en eller anden måde har bearbejdet materialer, fx skåret dem.

Certifikat EN 1090 DK

Ydeevnedeklaration DK

Dette skal du tænke på, når du bestiller materialer hos Tibnor

En kemikalielovgivning for EU.

REACH er en kemikalielovgivning, der erstatter store dele af de kemikalieregler, der gjaldt i EU og i Sverige inden den 1. juni 2007. REACH står for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. På dansk: registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier.
REACH indeholder også krav til brugere af kemikalier, hvilket ikke forekommer i tidligere lovgivning.

REACH

Hvordan påvirker direktivet Tibnors produkter?
RoHS 2-direktivet (2015/863/EU) begrænser brugen af kviksølv, kadmium, bly, hexavalent krom og flammehæmmerne PBB og PBDE i nye elektriske og elektroniske komponenter, der markedsføres efter 1. juli 2006. Fra 2013 har dette direktiv været inkorporeret i den svenske lovgivning med forordningen (2012:861).

RoHS

Mineraler, hvis udvinding støtter konflikter, har fået betegnelsen ”konfliktmineraler”. I henhold til den amerikanske lov ”Dodd-Frank Act” skal amerikanske virksomheder dokumentere, hvorfra de har købt følgende fire mineraler: tin, tantal, wolfram og guld. En stor del af disse mineraler udvindes i Kongo-Kinshasa og ni omkringliggende lande, hvor penge fra udvindingen bruges af lokale krigsherrer og grupperinger til finansiering af igangværende konflikter.
EU-kommissionen har præsenteret et lignende forslag, der også kræver rapportering af de såkaldte konfliktmineraler i EU.

Conflict Minerals

REPA har til opgave at tilbyde virksomheder mulighed for at opfylde deres producentansvar for emballage. Tibnor er medlem af REPA og betaler emballageafgifter, der finansierer indsamling og genanvendelse af emballage. 

FTI Anslutningsbevis 2016 sv

FTI Certificate Eng 2016