Stål, metaller og en tiltro til den nordiske industri

 

Tibnor forsyner industrien i Norden og de baltiske lande med stål, metaller og bearbejdningstjenester. Vores drivkraft er at gøre en forskel for alle vores kunder – i stort og småt. Så vi – ligesom dem – er nødt til at arbejde hårdere, smartere og bedre for at kunne hævde os i den globale konkurrence. Som en moderne distributør af stål og metaller er vi klar over, at vores rolle strækker sig længere end til selve leverancen. Vi er en del af den nordiske industris konkurrencekraft. Vi betragter os selv som et mødested for smartere løsninger, hvor vores, samt vores kunders og leverandørers kompetencer og potentiale mødes. Resultatet er en kombineret kraft, der giver os og den nordiske industri et forspring, der ikke afspejler vores størrelse, styrke eller forudsætninger.

Kort om Tibnor

  • Vi har 1200 ansatte i 7 lande

  • Nettoomsætning 2018: 10,3 milliarder svenske kroner

  • Tibnor er et datterselskab af SSAB, og vores hovedkontor ligger i Solna uden for Stockholm

  • Andel af SSAB-koncernens samlede nettoomsætning: 12 %

  • Chef for Tibnor: Kimmo Väkiparta (1964), administrerende direktør

Strategi

  • Være kundernes og leverandørernes foretrukne valg hvad angår distribution og bearbejdning ved at være en stærk partner med en fælles måde at arbejde på og ved at drive virksomheden i alle de nordiske lande

  • Vinde markedsandele ved hjælp af Nordens bredeste udbud af produkter og serviceydelser

  • Fortsætte med at udvikle vores merværditjenester gennem vores store netværk af yderst specialiserede bearbejdningsenheder

  • Udvide de digitale tjenester til hele Norden

  • Forbedre den interne effektivitet ved at udnytte kompetence, aktiver og købekraft fuldt ud på et nordisk niveau

Vision og mission

Vores vision er et succesrigt Norden i konstant udvikling. Vi tror, at Norden overlever på trods af den omflytning, som globaliseringen skaber. Norden kommer til at klare sig ved, at industrien vokser, tingene kører, virksomhederne skaber beskæftigelse, folk køber ting og har det godt. 

Tibnor er en del af industriens værdikæde, og vi vil styrke konkurrencekraften for den nordiske industri. Derfor har vi en vigtig rolle – en mission – der er en del af helheden: Vi er samlingspunktet for smartere løsninger. Et samlingspunkt, hvor vores samt vores kunders og leverandørers kompetence og potentiale mødes. Smartere løsninger betyder mere konkurrencekraft og effektivitet for os alle, hvilket resulterer i, at vi i fællesskab gør den nordiske industri endnu stærkere.

Vi gør en forskel!

Vi lover vores kunder at gøre en forskel. Hos Tibnor lover vi at gøre tingene lidt bedre, lidt smartere, lidt hurtigere, lidt flottere – at bruge vores viden, så vi tilfører merværdi til kundernes virksomheder.

At gøre en forskel gælder alle os, der er en del af den nordiske iværksættende industri: kunder, distributører, produktionspartnere og leverandører. Når vi alle sammen i fællesskab skaber smartere løsninger og forbedrer vores produktion og slutprodukterne, gør vi i fællesskab den nordiske industri endnu stærkere.

Kontakt os, så gør vi en forskel – sammen.