Kobber & Messing


Vores sortiment af øvrige metaller består primært af kobber og messing. Men også metallerne zink, nysølv, bronze, bly og tin. Læs mere under de enkelte metaller.


Tekniske data - PDF-filer

 

 

Læs mere
Legeringsoversigt kobber og messing
 
 
 
Kobber
 
Datablade valsede produkter:
Datablade stænger:
 
 
Messing
Datablade valsede produkter:
Datablade stænger:

Luk

Metalpriser

Bli opdateret dagligt med metallernes prisudvikling - få den daglige LME opdatering direkte i din mailboks.
Tilmeld dig på danmark@tibnor.com.

Kobberet har en æstetisk tiltalende rødbrun farve med et karakteristisk skær. Metallet er blødt, bukbart og meget formbart, og styrken kan øges op til ti gange med koldbearbejdning, ved valsning eller trådtrækning. Kobberets mest karakteristiske egenskab er dets højetermiske og elektriske ledningsevne. Her overgås kobberet kun af sølv. Den bedste ledningsevne opnås, når metallet er rent og ikke koldbearbejdet. Eftersom metallet er ædelt, har det en god modstandskraft over for korrosion af brintoverilte og svage syrer.

Kobber kan svejses, loddes og hårdloddes, idet der tages hensyn til den høje varmeledningsevne. Deoxideret kobber og elektrolytisk kobber, der ikke er kontamineret med syre, er nemmest at svejse. På samme måde som andre bløde metaller, fx aluminium og blødt stål, er kobberet forholdsvis svært at maskinbearbejde, men maskinbearbejdningen bliver nemmere, hvis materialet er koldbearbejdet.

Nogle af de mest almindelige anvendelsesområder for kobber i hverdagen er elektriske ledninger og vandrør.

Med nøjagtige kombinationer af koldvalsning og glødning er det muligt at fremstille coils og plader med forskellige grader af mekanisk styrke fra helt blød (glødet) til halvhård og helhård. Koldvalset/glødet materiale har en bedre overfladefinish og finere tykkelsestolerancer end varmvalset.

Alle plane produkter, der lagerføres, er enten deoxiderede eller syrefrie, hvilket indebærer, at sammenføjning ved hårdglødning eller svejsning kan ske uden problemer.
Plane CW008A-produkter bruges inden for områder, hvor der kræves høj elektrisk ledningsevne, fx kommutatorer i elektriske motorer. CW024A bruges i varmevekslere, kølesystemer og byggematerialer, hvor modstand over for atmosfærisk korrosion kombineres med tiltalende æstetik, fx tag- eller facadebeklædning. Med tiden udvikler kobberplader, der kommer i kontakt med luft, den karakteristiske ir, der er et oxidlag med et grønt skær, hvis nøjagtige nuance varierer afhængigt af mængden af salt i luften.

Fremstilles ved varmpresning. Derefter kan stængerne koldtrækkes for at opnå bedre styrke, tolerance og overfladefinish.

CW008A-typen er kendetegnet ved høj elektrisk ledningsevne og bruges ofte i højspændings- og stærkstrømsanordninger, fx kontakter, samlingsskinner eller afbryderknapper.
Tibnor tilbyder også Cuponal – en kobberbeklædt aluminiumstang, der fås i forskellige fladstangsdimensioner. I dette produkt kombineres aluminiummets lave vægt med kobberets korrosionsbestandighed og æstetiske udtryk. Vægtbesparelsen er stor: en Cuponal-stang i formatet 100x10 mm vejer kun 3,6 kg/m sammenlignet med 8,9 kg/m for en tilsvarende stang i ren kobber.

I sin enkleste form er messing en legering af kobber og zink, men den kan også indeholde andre tilsætningsstoffer, der øger korrosionsbeskyttelsen (aluminium, tin, arsenik), styrken (aluminium, jern, mangan) eller bearbejdeligheden (bly). Messing har en tiltalende farve, der afhængigt af mængden af zink i legeringen kan variere mellem rødgul, guld og gul. Den kan poleres, så den bliver højblank, og derfor er den populær til dekorative genstande. 

Messings korrosionsbestandighed er dårligere end kobbers. Afzinkning er en ekstra problematisk korrosionstype, og den opstår, når zinken korroderer og ofte efterlader en porøs, skør overflade, der mere eller mindre består af ren kobber. Jo højere zinkindhold, desto større risiko er der for denne korrosionstype, der også kan opstå (ganske vist langsomt) i almindeligt postevand. Afzinkning kan modvirkes med små mængder arsenik.

Messing kan nemt fuges sammen med messing eller andre metaller ved lodning eller hårdlodning.
Som for kobber øger koldvalsningen styrken og hårdheden, og sammen med den rigtige mængde glødning kan man opnå forskellige hårdhedsniveauer – fra blød (helt glødet) til halvhård og helhård. Koldvalset/glødet materiale har en bedre overfladefinish og snævrere tykkelsestolerancer end varmvalset.
Stænger i enkle, symmetriske formater kan koldtrækkes for at opnå bedre styrke, overfladefinish og tolerance.

Almindelige anvendelsesområder for messingstangprodukter er befæstelser, låsedele, tandhjul og beslag til badeværelser og køkkener. Stængerne bruges også som startmateriale til formning ved varmsmedning til en lang række produkter, fx haner og andre beslag til vandsystemer, dørhåndtag, vindueshasper osv. Messingdetaljer i hjemmet er ofte forkromede – både når de er maskinbearbejdede og smedede.

Betegnelsen bronze omfatter en lang række forskellige legeringer, der har kobber som base. Klassisk bronze er kobber, der primært er legeret med tin, men bronze omfatter også aluminiumbronze (kobber-aluminium- og kobber-nikkel-aluminium-legeringer), nikkelbronze (kobber-nikkel-legeringer) og berylliumbronze (kobber-beryllium-legeringer). Aluminiumbronze og berylliumbronze kan varmebehandles for at opnå en større styrke.

Tinbronze har en rødlig farve, der minder om kobber, mens aluminiumbronze er gulagtigt og i højere grad ligner messing. Bronzens primære egenskaber er høj styrke, god korrosionsbestandighed (meget bedre end messing) og fortrinlig slidstyrke. Sidstnævnte, i kombination med lav friktion mod de fleste andre metaller, gør, at bronze ofte bruges i lejer og bøsninger i maskiner med bevægelige dele. Aluminiumbronze har også gode højtemperaturegenskaber som fx krybestyrke. Den store ulempe ved bronze er, at den er forholdsvis svær at varm- eller koldforme, og for mange legeringer er støbning den eneste mulighed. På den anden side set fungerer bronze generelt forholdsvis godt i forbindelse med maskinbearbejdning.

Alle bronzetyper kan nemt fuges med sig selv eller med andre metaller med metoder som lodning eller hårdlodning.

Tibnor lagerfører et standardsortiment med koldvalsede plader og båndplader af typen CW452K. Ud over fjedre anvendes disse til instrumentdele, kondensorelementer (både endeplader og beholdere) og elektriske komponenter.

Nedenfor følger en kort sammenfatning af de bronzelegeringer, Tibnor leverer i stang- og rørformat. Vi kan også levere andre legeringer og udførelser – kontakt os.

Rødmetal  Typiske anvendelsesområder er koblinger i vand- og dampsystemer, pumpehuse samt lejer og bøsninger, der udsættes for begrænset belastning.

Tinbronze  kendetegnes ved meget god slidstyrke, og det er velegnet til lejer og bøsninger med høje belastninger. Huse og komponenter til pumper er andre eksempler på anvendelsesområder til dette materiale.

Blytinbronze  er det ultimative materiale til lejer, og det kan klare drift ved meget høje hastigheder i kontaminerede omgivelser og med utilstrækkelig smøring. Det høje blyindhold bidrager med den særlige egenskab, at fremmedlegemer lejres i lejet, der kan fortsætte med at fungere.

Nikkelaluminiumbronze har allerede gode mekaniske egenskaber i støbt form, men de kan forbedres yderligere ved varmebehandling. Nikkelaluminiumbronze kan modstå korrosion fra både syrer og havvand og kan derfor bruges inden for en lang række maritime områder i fx pumpedele, lejer, bådpropeller og vandturbiner. 

På grund af den høje toksicitet er brugen af bly lovreguleret. Det mest velkendte anvendelsesområde er blybatterier i køretøjer, hvor blyet gøres hårdere i legeringer, men det blødere, renere metal bruges også til beklædning af beholdere i den kemiske industri, hvor den fortrinlige korrosionsbestandighed er en fordel.
Det rene metal er temmelig blødt og kan ikke bruges som konstruktionsmateriale i nogen større udstrækning. Dets mekaniske egenskaber kan dog forbedres i legeringer, primært med aluminium og kobber, og bruges da ofte i støbeforme. Zink har en forholdsvis god korrosionsbestandighed i fugtig luft og bruges som belægning på stål for at beskytte det mod korrosion. Zinklaget påføres ved enten at dyppe genstanden i smeltet metal (varmforzinkning) eller via elektrolyse (galvanisering). Galvanisering har den fordel, at zinken fortsætter med at yde beskyttelse, selvom laget beskadiges. Den største andel af den zink, der produceres, bruges til galvanisering eller i bronzelegeringer med kobber. Andre anvendelsesområder for zink er offeranoder på skibe, olieboreplatforme og andre konstruktioner, der udsættes for saltvand samt minuspolen på tørcellebatterier.
Nysølv er i princippet en alfamessingvariant med 60-65 % kobber, 10-20 % nikkel og resten zink.  Tilsætningen af nikkel gør, at den guldgule messingfarve ændres til gulhvid (med 10 % nikkel) eller sølvhvid (med 20 % nikkel). Sølvglansen forsvinder dog hurtigt i luft, og pyntegenstande af nysølv får også ofte en krom- eller sølvplettering. 

Nysølv viser samme gode koldformningsegenskaber som alfamessing, men korrosionsbestandigheden og styrken er meget bedre. I helhård, koldvalset tilstand har nysølv gode fjedrende egenskaber og forekommer ofte i relæer. Den enestående korrosionsbestandighed giver også fordele i maskiner, der bruges i fødevareindustrien.

Tibnors øvrige sortiment