Stålplader


Tyndplader

Tyndplader kaldes også for båndplader og dækker over kontinuerligt valsede plader med en tykkelse på 1,8 mm til 20 mm. SSAB fremstiller plader med en maksimal bredde på  1.850 mm ruller (coils) eller formatklippet i ubehandlet eller dekaperet udførelse.  
Fremstillingen sker ved valsning i én retning. Den første behandling finder sted i et forvalseværk, hvor stålemnets tykkelse reduceres til ca. 30 mm. I næste trin sker valsningen i et langt valseværk, hvor pladen passerer flere valsepar efter hinanden. Pladen bliver tyndere efter hvert valsepar, og efter afkølingen rulles den op til en rulle.
Materialets egenskaber styres af kombinationen: legeringsstoffer, valseproces og afkøling.  
Nu kan hærdning ske direkte i forbindelse med valsning af tyndplader. 
Det mindste emne til tyndplader er ca. 18-27 ton afhængigt af båndbredden. Den minimum volumen giver mindre fleksibilitet end ved grovpladefremstilling.
Mindre volumener leveres fra lager eller via stålservicecenter (SSC).
I klippeprocessen rettes og klippes rullen til formatplader. Derefter emballeres de som leveringsklare pladebundter.

Klik her for at se SSAB's produktsortiment

Fordele ved tyndplader

  • Fin overflade
  • Snævre tykkelsestolerancer
  • Omkostningseffektiv produktion


Grovplader

Grovplader, også kaldet kvartoplader. Fremstillingen finder sted i reversible valseværker, hvor stålemnet valses frem og tilbage gennem et valsepar, indtil man har opnået den rigtige valsedimension. Først valses stålemnet til den rigtige bredde, derefter vendes emnet, og til sidst valses længden ud til en såkaldt  grundplade. Grundpladens størrelse afgøres af emnets format. Derefter skæres eller klippes grundpladen til færdige pladeformater. Grovplader valses som regel fra tykkelser på  3,2 mm og derover.  Det er ikke ualmindeligt med bredder på op til 3.350 mm og længder på op til 20 meter.  Pladens egenskaber kan ændres ved variation af legeringsindholdet og brug af forskellige typer af termisk behandling. Grovplader leveres i valset, normaliseret, termomekanisk valset, bratkølet, hærdet eller hærdet, anløbet tilstand.

 

Klik her for at se SSAB's produktsortiment

Fordele ved grovplader

  • Fleksible valsestørrelser, emner fra 2,5 ton kan tilbydes.
  • Dimensionsområdet. 
  • Fleksibel hærdeproces. Der findes flere forskellige hærdeprocesser afhængigt af ståltype og dimensionsområde. 

 

Leveres som enten tyndplader eller grovplader.  Ståltyperne inddeles ofte efter strækgrænser, 235/240, 355, 420 N/mm2 osv. 

En anden måde at inddele varmvalsede plader på er efter anvendelsesområde. Konstruktionsstål – stål med garanterede egenskaber til svejsning og krav om styrke. 
Slagsejhed garanteres i henhold til standarden. Anvendelsesområder er konstruktioner, hvor kravene til bukbarhed er moderate, og de fremstilles i henhold til EN 10025.

Vejrbestandigt stål – er et konstruktionsstål med særlige legeringsstoffer, der får stålet til at korrodere/ruste på overfladen og skabe et beskyttende lag. Typiske anvendelsesområder er konstruktionsdele i bygninger, sendemaster, broer og meget andet.

Trykbeholderstål – er beregnet til trykbærende formål. Både stålet og stålproducenten skal være godkendte af de aktuelle myndigheder for at kunne blive godkendt. Fremstilles f.eks. i henhold til EN 10028.

Koldformet stål  (MC) – konstruktionsstål, der har fortrinlige koldformnings-, bearbejdnings- og svejseegenskaber.  Fremstilles  f.eks. i henhold til EN 10149.

Borstål – borlegeret stål er beregnet til sejhærdning.
Slidstål –  bruges til komponenter, der udsættes for stor slitage.

Klik her for at se SSAB's produktsortiment

Leveres som enten tyndplader eller grovplader. Dekapering indebærer, at pladens glødeskaller fjernes ved hjælp af saltsyre. Efter dekaperingen skylles pladen af og smøres med olie som rustbeskyttelse. Fjernelsen af glødeskaller mindsker slitagen på maskiner og værktøj og forbedrer værkstedsmiljøet. Coils kan dekaperes ved kontinuerlig dekapering (tyndplader). Enkelte plader kan også dekaperes stykvis i dekaperingskar.  
Dekaperede plader fås også i udførelser, der er særligt egnede til avanceret laserskæring.

Laser Plus 

Et stål med en strækgrænse på min. 420 N/mm2 kaldes også for højstyrkestål. Konstruktionsstål med høj styrke inden for områder, hvor der stilles væsentligt højere krav til styrke og vægtoptimering. 
Styrken opnås ved en optimal kombination af legeringer, afkøling og varmebehandling. De højeste strækgrænser opnås ved hærdning og anløbning. Fremstilles i henhold til EN 10025-6 eller producentens standard, STRENX.

God svejsbarhed og bearbejdelighed er nøglefaktorer.

Varmvalsede slidplader kaldes også for slidstål, og det er et højstyrkestål,  hvor egenskaberne er skabt ved hærdning.
Denne ståltype fokuserer på hårdhed, sejhed og slidegenskaber  i stedet for høj styrke, selvom styrken ofte udnyttes i konstruktionen. Stålet fremstilles i henhold til producentens standard.

Hardox

Anvendelsesområderne er oftest der, hvor der kræves tyndere plader, og hvor produkterne skal lakeres eller på anden måde overfladebehandles. 
Dimensionsområdet er tykkelser på op til 3 mm og en maks. bredde på 1.500 mm. I et koldvalseværk koldvalses pladerne med flere valsepar efter hinanden. Hvert valsepar har to arbejdsvalser og støttevalser. 

For at få pladen tyndere kræves der stor såvel valsekraft som trækkraft mellem valseparene. Det hele sker automatisk ved høj hastighed ved hjælp af computere.  Koldvalsning gør pladen sprød og hård i første fase. Det skyldes, at de korn, som stålet er opbygget af, er blevet strakt ud og deformerede. Derfor er man nødt til at gløde den koldvalsede plade. 

Opvarmningen til en bestemt temperatur gør, at nye korn kan vokse på bekostning af de deformerede korn, og da bliver pladen formbar igen. Der findes to glødningstyper: kontinuerlig glødning og glødning i  klokkeovn. Koldvalsede plader kan fremstilles af forskellige ståltyper – fra bløde ståltyper, der er beregnet til presning og bukning, til ultrahøjstyyrkestål. 

Du finder mere information om Tibnors lagerføring her
Klik her for at se SSAB's produktsortiment 

Med overfladebehandlede plader menes som regel koldvalsede plader, der er blevet varmmetalliseret i henhold til EN 10346:2009 eller elektrolytisk metalliseret i henhold til EN 10152:2009. Belagte plader kan leveres i en række forskellige ståltyper alt efter anvendelsesområde. Almindelige belægningstyper er Zink (Z), Galfan (ZA) og Galvannealed (ZF), men der findes også andre belægningstyper.
Der kan produceres forskellige belægningstykkelser – fra tynde elektrolytisk metalliserede plader (2,5µm) op til  Z 600. Der kan produceres andre kombinationer af overflader og overfladebeskyttelse.

Klik her for at se SSAB's produktsortiment

Tibnors øvrige sortiment