Slyngrensning


Slyngrensning 
gøres med maskiner, der slynger små stålpartikler mod komponenten for at fjerne rust og snavs. Rene komponenter er betydeligt nemmere at bruge i produktionen. Tibnor kan slyngrense op til 2.500 mm brede komponenter til en renhedsgrad på Sa 2,5.

Hvis du lader Tibnor slyngrense stålet inden levering, så ved du, at alle materialeoverflader er renset og klar til din videre produktion. Vi garanterer en renhed på Sa 2,5, hvilket er minimumkravet i de fleste primingssystemer. Vi kan også prime materialet i direkte forbindelse med slyngrensningen. 

Slyngrensning er en process, hvor et roterende slynghjul med stor hastighed slynger stålpartikler mod den overflade, der skal renses. Det er en rensemetode, der fjerner glødeskaller og rust fra stålet, hvilket giver et bedre svejseresultat og gør den videre bearbejdning nemmere. En slyngrenset overflade giver fx et kraftigere zinklag ved varmforzinkning, da behandlingen påvirker materialets overfladeruhed. 

 

Tibnors kapacitet
 Højde maks.  500 mm
 Bredde maks.  3.000 mm
 Længde maks.  24.000 mm

 Renhedsgrad Sa 2,5

Tibnor kan tromleafgrate eller vibrationsafgrate materialet.

Tromle- og vibrationsafgratning er afgratningsmetoder, der fjerner grater fra mindre emner. Det gøres ved hjælp af vibrationer, keramiske sten, vand og compound, som er en blanding af væsker, der bl.a. vasker og affedter materialet.

Der findes to typer afgratningsmaskiner: vibrations-r og tromle. Forskellen er, at man ved vibrationsafgratning bruger større sten, der grovrenser materialet. I en tromleafgrater kaster slynghjul slibemiddel  på emnerne. Det fjerner glødeskaller, men kan efterlade stødmærker på emnerne.

Dette tilbyder Tibnor
Vibrationsafgratning  300 kg (5 kg/emne)
 Tromleafgratning  500 kg (20 kg/emne)

Efterbearbejdning og tillægsydelser

Hultagning

Hultagning ved hjælp af boring, laser- eller plasmaskæring.

Mærkning

Mærkning kan gøres med kridt eller stanseværktøj.