text.skipToContent text.skipToNavigation

Firkantstål C45E

C45R er et simpelt konstruktionsstål, der indeholder ca. 0,45% kulstof (C). Det relativt høje kulstofindhold (C) gør stålet egnet til induktionshærdning og sejhærdning (Q+T). Dog udelukker det lave legeringsniveau imidlertid god respons på sejhærdning (Q+T) i større dimensioner. 

C45R er standardiseret i SSA-EN ISO 683 – 1. Den (udgåede) SS-betegnelse er 1672. Tibnor har valgt at lagerføre stænger af materiale med betegnelsen, C45R. Den eneste forskel til C45E er et kontrolleret svovlniveau (S) for forbedret bearbejdelighed. Kantlængdetolerancen for varmvalsede firkantet, er som foreskrevet i SS-EN 10059. Rethedstolerancen for almindelig rettede stænger, er bedre end 0,004 gange stanglængde. 

Ved trækprøvning af C45R-firkantet, er det laveste tilladte niveau for flydespænding 310-280 MPa afhængigt af kantlængde. Intervallet for trækstyrke er 590-740 MPa og for hårdhed 165-220 HB uafhængigt af dimensionen. 

Svejsning af C45R er en mulighed, men alt andet end meget små dele, skal forvarmes. Bearbejdelighed er meget god og korte spåner betyder, at materialet er egnet til behandling i ubemandet drift. 

Hvis applikationen kræver det, er C45R yderst egnet til induktionshærdning og kan også overfladehærdes ved nitrering. En sejhærdning (Q+T) kan bruges til at øge styrkeniveauet, men hærdbarheden er ikke særlig god, så sejhærdning udføres bedst ved hjælp af vand eller polymert kølemiddel.  

Vælg variant

* Kvantitetstillæg tilføjes ved lavere kvantiteter i indkøbskurven