text.skipToContent text.skipToNavigation

Firkantstål S355JR

S355 er et stål med lavt kulstofindhold (C) og med en god svejsbarhed, hvilket faktisk betyder, at svejsning uden forvarmning normalt er muligt, medmindre de involverede dele er meget store. Det højeste tilladte kulstofækvivalent (CEQ) er i området 0,45 – 0,47% afhængigt af kantlængde.

S355 er standardiseret i SS-EN 10025 – 2. Den (udgåede) SS-betegnelse er 2172. Tallet 355 henviser minimumsgrænsen for trækstyrken, målt i MPa for de mindste dimensioner, mens J2 foreskriver, at Charpy-V slagstyrke skal være mindste 27 Joule ved -20°C. Yderligere angiver tillægget + AR (As Rolled), at stængerne er varmvalsede med kantlængdetolerance i overensstemmelse med SS-EN 10059. Rethedstolerance for almindelige rettede stænger skal være bedre end 0,004 gange længden. 

Det mindste foreskrevne niveau for flydespænding for stål S355 varierer afhængigt af kantlængde i området 355 – 295 MPa. Intervallet for trækstyrke og den minimalt tilladte forlængelse i en trækprøve falder noget, når kantlængden øges. 

Hvis applikationen kræver en holdbar og slidbestandig overflade, kan S355 med fordel både hærdes og nitreres. Derudover kan styrken øges ved sejhærdning (Q+T), men derefter kræves tilstrækkelig hurtig afkøling (i vand eller polymert kølevæske) under hærdning.

Vælg variant

* Kvantitetstillæg tilføjes ved lavere kvantiteter i indkøbskurven